Εκπαίδευση Amadeus GDS: Κρατήσεις στο Amadeus
Εισαγωγή
3 videos / Total: 15 min (or less)

Μάθετε βασικές πληροφορίες για το κεντρικό σύστημα της Amadeus, όπως τι είναι το κεντρικό σύστημα, πώς να αναζητάτε βοήθεια και πληροφορίες, καθώς και πώς να κωδικοποιείτε ή να αποκωδικοποιείτε πληροφορίες στο κεντρικό σύστημα της Amadeus, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Βίντεο που παρουσιάζει το Παγκόσμιο Σύστημα Διανομής (GDS) της Amadeus και εξηγεί τι είναι το κεντρικό σύστημα της Amadeus και πώς λειτουργεί.

Τι είναι το κεντρικό σύστημα της Amadeus;
4 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί τι είναι τα Help Pages (σελίδες HE) της Amadeus, τι είναι τα Information Pages (σελίδες GG) της Amadeus, καθώς και πώς να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες για να βρίσκετε πληροφορίες.

Πώς να αναζητάτε βοήθεια και πληροφορίες
3 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να κωδικοποιείτε και να αποκωδικοποιείτε μια πόλη ή πολιτεία, πληροφορίες σχετικά με κάποια χώρα ή αεροπορική εταιρεία, καθώς και πώς να κωδικοποιείτε και να αποκωδικοποιείτε τον τύπο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται.

Πώς να κωδικοποιείτε και να αποκωδικοποιείτε πληροφορίες
4 min
Air
3 videos / 1 game / Total: 45 min (or less)

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Πώς να ζητήσετε διαθεσιμότητα πτήσεων
8 min

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα διπλά ζεύγη πόλεων και τις αναζητήσεις 7 ημερ
4 min

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Πώς να ζητήσετε τις προβολές προγράμματος και χρονοδιαγράμματος
5 min

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Παιχνίδι εξάσκησης σε μορφή βίντεο: Air
10 min
Υποχρεωτικά στοιχεία PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Ποια είναι τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία ενός PNR;
2 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να προσθέσετε επιβάτες σε ένα PNR
3 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να κάνετε κράτηση θέσης
3 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να κάνετε κράτηση μίας επιπλέον θέσης 
4 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να δημιουργήσετε ένα ανοιχτό segment
2 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να προσθέτετε στοιχεία AP, RF και TK
3 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Παιχνίδι εξάσκησης σε μορφή βίντεο: Υποχρεωτικά στοιχεία PNR (Cryptic)
10 min
Προαιρετικά στοιχεία PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)

Μάθετε πώς να προσθέτετε προαιρετικά στοιχεία σε ένα PNR, όπως Αιτήματα ειδικής υπηρεσίας (SSR), παρατηρήσεις και άλλες πληροφορίες υπηρεσίας, ή αριθμούς τακτικού επιβάτη, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Διαδραστικό βίντεο που αναφέρει παραδείγματα προαιρετικών στοιχείων τα οποία μπορούν να προστεθούν σε ένα PNR, όπως SSR, παρατηρήσεις και OSI, θέσεις και αριθμοί τακτικού επιβάτη.

Ποια είναι τα προαιρετικά στοιχεία ενός PNR;
2 mn

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να ζητάτε SSR, όπως ιδιαίτερα γεύματα, την υπηρεσία 'Συνάντηση και βοήθεια’ (Meet and assist), καθώς και πώς να συνδέετε αυτά τα αιτήματα με επιβάτες και segment.

Πώς να ζητάτε SSR (Cryptic)
4 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να ζητάτε SSR explosion ώστε να προωθείτε το αίτημα SSR σε όλες τις πιθανές αεροπορικές εταιρείες του δρομολογίου.

Πώς να δημιουργήσετε ένα ‘SSR explosion'
3 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να προσθέτετε γενικές, εμπιστευτικές ή εταιρικές σημειώσεις και OSI σε ένα PNR.

Πώς να προσθέτετε σημειώσεις και στοιχεία OSI
6 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να εμφανίζετε το διάγραμμα θέσεων και πώς να ζητάτε μία θέση από το διάγραμμα θέσεων.

Πώς να ζητάτε μία θέση από το διάγραμμα θέσεων (Cryptic)
3 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να εμφανίζετε τον αριθμό τακτικού επιβάτη, πώς να δημιουργείτε το στοιχείο ονοματεπώνυμου και κάποιο SSR σε ένα PNR, καθώς και πώς να προσθέτετε αριθμό τακτικού επιβάτη σε ένα PNR.

Πώς να εργάζεστε με αριθμούς τακτικού επιβάτη
3 min

Παιχνίδι εξάσκησης που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εντολές cryptic και ροές εργασιών που σχετίζονται με προαιρετικά στοιχεία PNR.

Προαιρετικά στοιχεία PNR
10 min
Τροποποίηση ενός PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)

Μάθετε πώς να ανακτάτε ένα PNR, να τροποποιείτε ή να ακυρώνετε στοιχεία ενός PNR, καθώς και πώς να αντιγράφετε ή να εκτυπώνετε ένα PNR, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να ανακτάτε ένα PNR από το record locator ή το ονοματεπώνυμο επιβάτη, καθώς και πώς να ανακτάτε ένα PDR χρησιμοποιώντας τόσο τη βασική όσο και την premium επιλογή.

Πώς να ανακτάτε ένα PNR ή ένα PDR
5 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να αλλάζετε το στοιχείο ονοματεπώνυμου, πώς να ενημερώνετε το στοιχείο ονοματεπώνυμου, πώς να προσθέτετε ένα βρέφος στο στοιχείο ονοματεπώνυμου, καθώς και πώς να προσθέτετε και να αφαιρείτε ένα passenger type code στο στοιχείο ονοματεπώνυμου.

Πώς να τροποποιείτε το στοιχείο ονοματεπώνυμου σε ένα PNR
6 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να αλλάζετε τον αριθμό πτήσης, το booking class ή την ημερομηνία ενός segment του δρομολογίου.

Πώς να τροποποιείτε ένα δρομολόγιο
5 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να συνδέετε ή να διαχωρίζετε κάποιο στοιχείο ενός PNR με κάποιο segment ή επιβάτη.

Πώς να συνδέετε και να διαχωρίζετε στοιχεία PNR
4 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να ακυρώνετε κάποιο στοιχείο ενός PNR και πώς να διαγράφετε ολόκληρο το δρομολόγιο ενός PNR.

Πώς να ακυρώνετε στοιχεία
4 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να αντιγράφετε όλα τα στοιχεία ενός PNR εκτός των στοιχείων ονοματεπώνυμου και εισιτηρίου, πώς να αντιγράφετε μόνο το δρομολόγιο, πώς να αντιγράφετε μόνο τα στοιχεία επιβάτη, καθώς και πώς να εκτυπώνετε ένα PNR.

Πώς να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε ένα PNR
5 min

Παιχνίδι εξάσκησης που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εντολές cryptic και ροές εργασιών που σχετίζονται με την τροποποίηση ενός PNR.

Εξασκηθείτε στην τροποποίηση ενός PNR
5 min
Κοστολόγηση και ναύλοι
4 videos / 1 game / Total: 45 min (or less)

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να κοστολογήσετε ένα δρομολόγιο
3 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Master Pricer Expert της Amadeus
3 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να ζητήσετε fare display ή informative pricing
4 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να χρησιμοποιείτε fare follow-up transactions
4 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Παιχνίδι εξάσκησης σε μορφή βίντεο: Κοστολόγηση και ναύλοι
10 min
Ticketing
2 videos / Total: 15 min (or less)

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαβάζετε ένα αρχείο TST, καθώς και πώς να εκδίδετε ένα εισιτήριο μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

 

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαβάζετε ένα αρχείο TST, καθώς και πώς να εκδίδετε ένα εισιτήριο μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

 

Πώς να δείτε και να διαβάσετε ένα αρχείο TST
2 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαβάζετε ένα αρχείο TST, καθώς και πώς να εκδίδετε ένα εισιτήριο μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

 

Πώς να εκδώσετε ένα εισιτήριο
5 min
Queues
2 videos / 1 game / Total: 30 min (or less)

Μάθετε τι είναι οι queues και πώς να εργάζεστε με queues, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί τι είναι η queue bank, καθώς και τι είναι οι special queues και οι dual queues.

Τι είναι οι queues;
3 min

Διαδραστικό βίντεο που εξηγεί πώς να ξεκινήσετε να εργάζεστε με μια queue, πώς να καθυστερείτε ή να αφαιρείτε ένα PNR από μια queue, καθώς και πώς να βγαίνετε από μια queue.

Πώς να εργάζεστε με queues
4 min

Παιχνίδι εξάσκησης που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εντολές cryptic και ροές εργασιών που σχετίζονται με queues.

Εξασκηθείτε στο να εργάζεστε με queues
5 min