Εκπαίδευση Amadeus GDS: Κρατήσεις στο Amadeus
Air
3 videos / 1 game / Total: 45 min (or less)

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Πώς να ζητήσετε διαθεσιμότητα πτήσεων
8 min

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα διπλά ζεύγη πόλεων και τις αναζητήσεις 7 ημερ
4 min

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Πώς να ζητήσετε τις προβολές προγράμματος και χρονοδιαγράμματος
5 min

Μάθετε πώς να αναζητάτε διαθέσιμες πτήσεις, καθώς και πώς να προβάλλετε προγράμματα και χρονοδιαγράμματα πτήσεων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

Παιχνίδι εξάσκησης σε μορφή βίντεο: Air
10 min
Υποχρεωτικά στοιχεία PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Ποια είναι τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία ενός PNR;
2 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να προσθέσετε επιβάτες σε ένα PNR
3 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να κάνετε κράτηση θέσης
3 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να κάνετε κράτηση μίας επιπλέον θέσης 
4 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να δημιουργήσετε ένα ανοιχτό segment
2 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Πώς να προσθέτετε στοιχεία AP, RF και TK
3 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται, μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο και ένα παιχνίδι εξάσκησης.

 

Παιχνίδι εξάσκησης σε μορφή βίντεο: Υποχρεωτικά στοιχεία PNR (Cryptic)
10 min
Κοστολόγηση και ναύλοι
4 videos / 1 game / Total: 45 min (or less)

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να κοστολογήσετε ένα δρομολόγιο
3 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Master Pricer Expert της Amadeus
3 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να ζητήσετε fare display ή informative pricing
4 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Πώς να χρησιμοποιείτε fare follow-up transactions
4 min

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εντολές cryptic κοστολόγησης και ναύλων μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

Παιχνίδι εξάσκησης σε μορφή βίντεο: Κοστολόγηση και ναύλοι
10 min
Ticketing
2 videos / Total: 15 min (or less)

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαβάζετε ένα αρχείο TST, καθώς και πώς να εκδίδετε ένα εισιτήριο μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

 

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαβάζετε ένα αρχείο TST, καθώς και πώς να εκδίδετε ένα εισιτήριο μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

 

Πώς να δείτε και να διαβάσετε ένα αρχείο TST
2 min

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαβάζετε ένα αρχείο TST, καθώς και πώς να εκδίδετε ένα εισιτήριο μέσα από μία σειρά διαδραστικών βίντεο.

 

Πώς να εκδώσετε ένα εισιτήριο
5 min