הדרכה במערכת ההפצה הגלובלית (GDS) של Amadeus הזמנות ב-Amadeus
צעדים ראשונים
3 videos / Total: 15 min (or less)

עשו את הצעדים הראשונים במערכת המרכזית של Amadeus באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, שבעזרתם תלמדו מהי המערכת המרכזית של Amadeus, כיצד מקבלים עזרה והיכן מוצאים מידע, וכיצד מקודדים ומפענחים מידע במערכת המרכזית של Amadeus.

עשו את הצעדים הראשונים במערכת המרכזית של Amadeus באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, שבעזרתם תלמדו מהי המערכת המרכזית של Amadeus, כיצד מקבלים עזרה והיכן מוצאים מידע, וכיצד מקודדים ומפענחים מידע במערכת המרכזית של Amadeus.

מהי המערכת המרכזית של Amadeus
4 min

עשו את הצעדים הראשונים במערכת המרכזית של Amadeus באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, שבעזרתם תלמדו מהי המערכת המרכזית של Amadeus, כיצד מקבלים עזרה והיכן מוצאים מידע, וכיצד מקודדים ומפענחים מידע במערכת המרכזית של Amadeus.

כיצד מקבלים עזרה והיכן מוצאים מידע
3 min

עשו את הצעדים הראשונים במערכת המרכזית של Amadeus באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, שבעזרתם תלמדו מהי המערכת המרכזית של Amadeus, כיצד מקבלים עזרה והיכן מוצאים מידע, וכיצד מקודדים ומפענחים מידע במערכת המרכזית של Amadeus.

כיצד מקודדים ומפענחים מידע
4 min
תעופה
3 videos / 1 game / Total: 45 min (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד מחפשים טיסות זמינות וכיצד מציגים לוחות טיסה ולוחות זמנים.

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד מחפשים טיסות זמינות וכיצד מציגים לוחות טיסה ולוחות זמנים.

כיצד מבקשים זמינוּת של טיסה
8 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד מחפשים טיסות זמינות וכיצד מציגים לוחות טיסה ולוחות זמנים.

כיצד משתמשים בצמדים של שתי ערים ובחיפוש על פני 7 ימים.
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד מחפשים טיסות זמינות וכיצד מציגים לוחות טיסה ולוחות זמנים.

כיצד מבקשים תצוגת לוח טיסות ותצוגת לוח זמנים
5 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד מחפשים טיסות זמינות וכיצד מציגים לוחות טיסה ולוחות זמנים.

משחק תרגול וידאו: תעופה
10 min
מרכיבי החובה של PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

סרטון: מרכיבי החובה של PNR
2 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

כיצד מוסיפים שמות ל-PNR
3 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

כיצד מזמינים מושב מסוים
3 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

כיצד מזמינים מושב נוסף
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

כיצד יוצרים מקטע פתוח
2 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

כיצד מוסיפים מרכיבי AP, RF ו-TK
3 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק תרגול, תלמדו כיצד יוצרים PNR בעזרת חמשת מרכיבי החובה.

משחק תרגול וידאו: מרכיבי החובה של PNR (פקודתי - cryptic)
10 min
המרכיבים האופציונליים של PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
מהם המרכיבים האופציונליים של PNR?
2 mn
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
כיצד מבקשים SSR-ים (פקודתי - Cryptic)
4 min
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
כיצד יוצרים פריסה של SSR
3 min
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
כיצד מוסיפים הערות ומרכיבי OSI
6 min
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
כיצד מבקשים מושב ממפת המושבים (פקודתי - cryptic)
3 min
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
כיצד עובדים עם מספרי נוסע מתמיד
3 min
באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ומשחק   תרגול, תלמדו כיצד מוסיפים מרכיבים אופציונליים ל-PNR, כגון בקשות שירות מיוחדות   (SSR-ים), הערות ומידע על שירותים אחרים או מספרי נוסע מתמיד.
משחק תרגול וידאו: המרכיבים האופציונליים של PNR
10 min
הכנסת שינויים ב-PNR
6 videos / 1 game / Total: 1 hour (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

כיצד מאחזרים PNR או PDR
5 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

כיצד משנים את מרכיב השם ב-PNR
6 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

כיצד משנים מסלול
5 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

כיצד משייכים ומפרידים מרכיבי PNR
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

כיצד מבטלים מרכיבים ב-PNR
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

כיצד מעתיקים ומדפיסים PNR
5 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משנים או מבטלים מרכיבים של PNR וכיצד מעתיקים או מדפיסים PNR.

 

סרטון עם תרגיל: תרגול הכנסת שינויים ב-PNR
5 min
מסלולים וחשבוניות
1 video / Total: 15 min (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד עובדים עם מסלולים ועם חשבוניות.

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד עובדים עם מסלולים ועם חשבוניות.

כיצד עובדים עם מסלולים
5 min
תמחור ומחירי טיסה
4 videos / 1 game / Total: 45 min (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משתמשים בפקודות בהקשר למחירי טיסה ולתמחור.

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משתמשים בפקודות בהקשר למחירי טיסה ולתמחור.

כיצד מתמחרים מסלול
3 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משתמשים בפקודות בהקשר למחירי טיסה ולתמחור.

כיצד משתמשים במומחה התמחור הראשי (Master Pricer Expert) של Amadeus
3 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משתמשים בפקודות בהקשר למחירי טיסה ולתמחור.

כיצד מבקשים תצוגת מחירי טיסה או תמחור אינפורמטיבי
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משתמשים בפקודות בהקשר למחירי טיסה ולתמחור.

כיצד משתמשים בפקודות מעקב אחר מחירי טיסה
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד משתמשים בפקודות בהקשר למחירי טיסה ולתמחור.

משחק תרגול וידאו: תמחור ומחירי טיסה
10 min
כרטוס
2 videos / Total: 15 min (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד יוצרים וקוראים TST וכיצד מנפיקים כרטיס.

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד יוצרים וקוראים TST וכיצד מנפיקים כרטיס.

כיצד מציגים וקוראים TST
2 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים, תלמדו כיצד יוצרים וקוראים TST וכיצד מנפיקים כרטיס.

כיצד מנפיקים כרטיס
5 min
תורים
2 videos / 1 game / Total: 30 min (or less)

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ותרגיל מעשי, תלמדו מהם התורים וכיצד עובדים עם תורים.

 

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ותרגיל מעשי, תלמדו מהם התורים וכיצד עובדים עם תורים.

 

מהם תורים?
3 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ותרגיל מעשי, תלמדו מהם התורים וכיצד עובדים עם תורים.

 

כיצד עובדים עם התורים
4 min

באמצעות סדרה של סרטונים אינטראקטיביים ותרגיל מעשי, תלמדו מהם התורים וכיצד עובדים עם תורים.

 

סרטון עם תרגיל: תרגול העבודה עם תורים
5 min